МТФ Прием 2011

В рамките на кандидат-студентската кампания 2023-2024 г. на ТУ – София, ФИТ обявява прием на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационната степен "бакалавър" по три специалности:

КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

 

ДИГИТАЛНИ ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (на български и английски език)

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФИТ

 

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ТУ – СОФИЯ ЗА ПРИЕМА И ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ НАМЕРИТЕ НА

http://priem.tu-sofia.bg

 

 

В рамките на кандидат-студентската кампания 2022-2023 г. на ТУ – София, ФИТ обявява прием на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационната степен "магистър" по три специалности:

ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ (на български и английски език)

 

КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

 

ДИГИТАЛНИ ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Прием на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационната степен "магистър" - условия и срокове:

Редовно обучение;

Задочно обучение.

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПЪРВОКУРСНИЦИ