На 19 и 20 октомври се проведе Международната научна конференция МТФ'2012.

 

 

На 10.02.2012 г. се състоя тържествено връчване на дипломи на МТФ на ТУ-София.
   

 

 

   
На 28.10.2011 г. бе подписан договор за двустранно сътрудничество с Машинния факултет на Белградския университет.

 

   
Откриване на новата учебна година на МТФ - 12.09.2011 г.

 

На 03.12.2010 г. се състоя тържествено връчване на дипломи на МТФ на ТУ-София.
   

 

На 21.10.2010 г. от 16.30 ч. в зала 3239 се проведе тържествено честване на 65-годишнината на Машинно-технологичния факултет на ТУ-София.

Виж презентацията на МТФ

 

Беше подписан договор за сътрудничество с университетът ECCI, Богота, Колумбия. Договорът предвижда обмен на преподаватели, студенти и докторанти.
   

 

26-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 65 ГОДИНИ МТФ, 13-16 СЕПТЕМВРИ 2010, СОЗОПОЛ