МТФ Прием 2011

Факултет по индустриални технологии

 

26-та Международна научна конференция 65 ГОДИНИ МТФ, 13-16 септември 2010, Созопол

ПРОГРАМА
PROGRAM
PROCEEDINGS - FAST DOWNLOAD
PROCEEDINGS - HIGH QUALITY
PROCEEDINGS VOLUME II - FAST DOWNLOAD
PROCEEDINGS VOLUME II - HIGH QUALITY

 

 

 

 

 

ФОТО-АРХИВ