МТФ Прием 2011

В рамките на кандидат-студентската кампания 2022-2023 г. на ТУ – София ФИТ обявява прием на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационната степен "бакалавър" по специалностите (на български език):

Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето

Дигитални индустриални технологии

 

и по специалността (на български и английски език):

Интелигентни системи и изкуствен интелект

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФИТ

 

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ТУ – СОФИЯ ЗА ПРИЕМА И ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ НАМЕРИТЕ НА

http://priem.tu-sofia.bg