МТФ Прием 2011

В рамките на кандидат-студентската кампания 2018-2019 г. на ТУ-София МТФ обявява прием на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационната степен "бакалавър" по специалностите (на български език):

Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето

Дигитални индустриални технологии

 

и по специалността (на английски език):

Съвременни индустриални технологии

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА МТФ

 

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ТУ-СОФИЯ ЗА ПРИЕМА И ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ НАМЕРИТЕ НА

http://priem.tu-sofia.bg