МТФ Прием 2011

Факултет по индустриални технологии - структура

 

В структурата на ФИТ са включени три катедри – „Материалознание и технология на материалите”, „Технология на машиностроенето и металорежещи машини” и „Теория на механизмите и машините”, три научноизследователски лаборатории – „Симулационно моделиране в индустрията", „Механични изпитвания на металите” и „CAD, CAM, CAE в индустрията", както и секция "Учебна практика" към катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини”.

 

Администрирането на учебния процес се извършва от Деканата, а обслужването на студентите – от Студентска канцелария.