МТФ Прием 2011

Факултет по индустриални технологии

 

Деканска канцелария:
маг. инж. Виктория Попова, каб. 3230,
тел. (++359 2) 965-22 82,
E-mail: mtf-k@tu-sofia.bg

Студентска канцелария:
Ася Стоименова, каб. 3228,
тел. (++359 2) 965-36 11,
E-mail: a_stoimenova@tu-sofia.bg

Адрес:
София 1000, бул. Климент Охридски № 8
Технически Университет – София, бл. 3, Факултет по индустриални технологии