МТФ Прием 2011

 

Отговорник по програма ЕРАЗЪМ:

 

гл. ас. д-р инж. РАЙНА ДИМИТРОВА,

каб. 3209, тел. (++359 2) 965 29 10,

r_dimitrova@tu-sofia.bg

 

 

Договори по програма ERASMUS с ръководители от Машинно-технологичен Факултет:

 

Образователна област Държава (град); Университет
Места
     
06.0/52/54 Engineering&Technology/ Manufacturing and Processing

Испания (Виго); UNIVERSIDAD DE VIGO

Двустранно споразумение

Информация

р-л:  проф. д-р Георги Тодоров, кат. „ТМММ”

2
   
06.0/52/54 Engineering&Technology/ Manufacturing and Processing

Португалия (Лисабон); UNIVERSITADE NOVA DE LISBOA

Двустранно споразумение

Информация

р-л: доц. д-р Тодор Тодоров, кат. „ТММ”
4
   
06.1 Mechanical engineering

Турция (Истанбул); YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY

Двустранно споразумение

Информация

р-л: доц. д-р Мара Кандева, кат. „ТММ”
3
   
071, 072 (052, 054) Engineering&Technology/ Manufacturing and Construction (Mech. Eng.); Environment

Македония (Скопие); SS. CYRIL AND METODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE (UKIM)

Двустранно споразумение

Информация

р-л:  проф. д-р Георги Тодоров, кат. „ТМММ”
2
   
071; 52 Engineering&Engineering trades

Турция (Анкара); MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY (METU)

Двустранно споразумение

Информация

р-л:  доц. д-р Иларио Астинов, кат. „ТМММ”
3
   
071; 52 Engineering&Engineering trades

Дания (Лингби); TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK

Двустранно споразумение

Информация

р-л:  проф. д-р Божана Табакова, кат. „МТМ”
1
   
052 Environment

Португалия (Лисабон); UNIVERSITADE NOVA DE LISBOA

Двустранно споразумение

Информация

р-л:  доц. д-р Анна Димитрова, кат. „МТМ”
2

 

Документи:

Заминаващи студенти
Пристигащи студенти
Заминаващи преподаватели
Пристигащи преподаватели