МТФ Прием 2011

ФИТ разполага със съвременно оборудване, което непрекъснато се обновява. Последните придобивки, които са на разположение на факултета, са:

 

ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР SAUER ULTRASONIC 20

3D СКЕНЕР AMANNGIRRBACH CERAMILL MAP 400

ТЕРМИЧНА ПЕЩ ЗА ПОСТПРОЦЕСИРАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ОБРАБОТКИ ZIRCON MASTER S

СКАНИРАЩ ЕЛЕКТРОНЕН МИКРОСКОП EVO MA 10 С EDX СИСТЕМА - CARL ZEISS

СИСТЕМА ЗА БЪРЗО ПРОТОТИПИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ДЕТАЙЛИ SLM 125HL

Машина за микролазерна обработка LASERTEC 40 на фирмата DMG

Машина за микропрототипиране SolidScape R66+ на фирмата SolidScape

3D скенер на фирмата NextEngine

 

ФИТ разполага с лицензирани версии на следните основни продукти:

Pro/Engineer - PTC Creo

SolidWorks

CATIA

Ansys

MSC Adams

SAM

LabView

Q-Form

ProCAST

SYSWELD

KISSsoft

CES EduPack

Plume Modeling

 


Научноизследователската лаборатория "CAD/САМ/CAE в индустрията" е оторизирана от представителя на PTC за България като единствен демо център на Pro/Engineer®, където настоящите и бъдещи потребители могат да се запознаят с възможностите на различните модули на Pro/Engineer чрез представянето на изпълнени с него реални проекти. На базата на дългогодишен опит в работата с Pro/Engineer, лабораторията осъществява консултантска дейност по ефективното внедряване и използването на пакета.