МТФ Прием 2011

През последните няколко години представители на ФИТ са получили следните престижни национални награди: