МТФ Прием 2011

През последните няколко години представители на МТФ са получили следните престижни национални награди: