Доц. д-р инж. мат. Николай Николов с наградата "Млад инженер на 2006 г." на ФНТС FNTS   MNTS_Gramota
  Проф. д-р Камен Веселинов с наградата ИКАР на Българската стопанска камара в категорията ИНТЕЛЕКТ за 2006 г. и доц. д-р Николай Николов, ръководител катедра Теория на механизмите и машините, МТФ, с наградата "Млад инженер на 2006 г." на ФНТС   FNTS_Medal