Доц. д-р инж. мат. Николай Николов с наградата на фондация ЕВРИКА за  МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ НА 2006 г. (2007) EVRIKA_NN_1
   
Evrika_NN_2
Evrika_NN_3