Проф. Георги Тодоров, д-р Борислав Романов и доц. Константин Камберов (МТФ), д-р Величко Пейков (МТФ и Спарки Елтос) и инж. Николай Ганчев (Спарки Елтос) - удостоени с наградата "Изобретател на годината" 2015 на ПВ на РБ в категория "Машиностроене и строителство" (2016)