Доц. д-р инж. Георги ТОДОРОВ със специалната награда на фонд „Научни изследвания” в областта на приложните изследвания за 2009 г., връчена в рамките на годишните национални награди за наука „Питагор” на МОМН

На 29.01.2010 бяха връчени годишните национални награди за наука „Питагор” на МОМН. Специалната награда на фонд „Научни изследвания” в областта на приложните изследвания за разработване и внедряване в производството на иновативна резонансна механично-пневматична вакуумна система – новост на световния пазар, получи нашият колега доц. д-р инж. Георги ТОДОРОВ, лаборатория „CAD, CAM, CAE в индустрията”, МТФ
   
Pitagor_1
Pitagor_2
Pitagor_3
Pitagor_4