Проф. д-р инж. Георги Тодоров, р-л на лаб. „CAD/CAM/CAE в индустрията“ при МТФ на ТУ-София, удостоен от Ай Си Ти Медиа и в. Computerworld с отличието за новаторство в развитието на научно-изследователска дейност и приложението й в бизнеса (2016)