Лаборатория “CAD, CAM, CAE в индустрията”, МТФ, с ръководител доц. д-р Георги Тодоров получи наградата за научноизследователска организация на 2009 г.
На шестото издание на националния конкурс за иновативно предприятие на годината, организиран от фондация „Приложни изследвания и комуникации” в партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Мисията на Световната банка в България, една от двете награди за научноизследователска организация на годината завоюва лаборатория „CAD/CAM/CAE в индустрията”, МТФ на ТУ – София, с ръководител доц. д-р Георги Тодоров. Наградата бе връчена лично от премиера Бойко Борисов на Зам. Ръководителя на лаборатория „CAD/CAM/CAE в индустрията” маг. инж. Борислав Романов. Продуктът, с който лабораторията участва в конкурса, е модулна система за високоскоростно прецизно рязане на листови материали с лазер, плазма и водна струя под високо налягане. Наградата се връчва за първи път.
 
1
2
   
3
4