Инж. Светослав Стоев, докторант в кат. ТММ при МТФ, с наградата на фондация ЕВРИКА за МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ НА 2016 г. (2017)