Гл. ас. д-р инж. Светослав Савчев с наградата на фондация ЕВРИКА за МЛАД УЧЕН НА 2006 г. (2007)
Evrika_2006_SS_1
   
Evrika_2006_SS_2
Evrika_2006_SS_3