Проф. д.т.н. инж. Георги ПОПОВ и дипломанта бак. инж. Йордан Трифонов със златен медал на Пловдивския панаир - 2010 г. за Машина за термично рязане “DYNAMIC – СМ-DD-1H” на фирмата “РЕД СТИЙЛ” ЕООД

 
Машината за термично рязане “DYNAMIC – СМ-DD-1H” на фирмата “РЕД СТИЙЛ” ЕООД получи златен медал на Пловдивския панаир - 2010 г. Конструкцията на тази машина е проектирана чрез магистърската дипломна работа на бак. инж. Йордан Трифонов, с науч. р-л проф. д.т.н. инж. Георги Попов.