Проф. д.т.н. инж. Витан Гълъбов - вписан в Златната книга на откривателите и изобретателите на Патентното ведомство на РБ (2004) VG_BPO_2004   1.jpg