МТФ Прием 2011

Специалност: Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето (КПТМ)

Код по ЕСТК ВCADM
Образователно-квалификационна степен Бакалавър
Форма на обучение редовно обучение
Срок на обучение 4 години
Завършване дипломна работа
Прием с конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ-София

 

Специалност: ДИГИТАЛНИ ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (ДИТ)

Код по ЕСТК ВDIT
Образователно-квалификационна степен Бакалавър
Форма на обучение редовно обучение
Срок на обучение 4 години
Завършване дипломна работа
Прием с конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ-София

 

 

Специалност: СЪВРЕМЕННИ ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (AIT) - на английски език

Код по ЕСТК ВAІTe
Образователно-квалификационна степен Бакалавър
Форма на обучение редовно обучение
Срок на обучение 4 години
Завършване дипломна работа
Прием съгласно общите изисквания за прием в ТУ-София