МТФ Прием 2011

В структурата на ФИТ са включени три научно-изследователски лаборатории:


СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ В ИНДУСТРИЯТА

Лабораторията осигурява обучението на студенти, стажанти, дипломанти и докторанти в 3 факултета на ТУ – София – ФИТ, ФТ и ЕФ. Дейността на лабораторията е в областите на:

МЕХАНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА МЕТАЛИТЕ

CAD/CAM/CAE В ИНДУСТРИЯТА

В областта на CAD/CAM/CAE технологиите работят 12 инженери с индустриален опит. Лабораторията осигурява обучението на студенти, стажанти, дипломанти и докторанти от 3 факултета на ТУ – София – ФИТ, МФ и ФЕТТ. Основните направления на дейност на лабораторията са:

 

МТФ разполага с редица учебни лаборатории, сред които са:

 

Съществен принос за облика на факултета има лабораторията по „Трибология" (включена в структурата на кат. "Материалознание и технология на материалите" при ФИТ на ТУ – София, с ръководител проф. д-р инж. Мара Кандева-Иванова.