МТФ Прием 2011

В структурата на МТФ са включени три научно-изследователски лаборатории:


СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ В ИНДУСТРИЯТА

Лабораторията осигурява обучението на студенти, стажанти, дипломанти и докторанти в 3 факултета на ТУ-София – МТФ, ФТ и ЕФ. Дейността на лабораторията е в областите на:

ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ

Основните дейности на лабораторията са:

CAD/CAM/CAE В ИНДУСТРИЯТА

В областта на CAD/CAM/CAE технологиите работят 12 инженери с индустриален опит. Лабораторията осигурява обучението на студенти, стажанти, дипломанти и докторанти от 3 факултета на ТУ-София – МТФ, МФ и ФЕТТ. Основните направления на дейност на лабораторията са:

 

МТФ разполага с редица учебни лаборатории, сред които са:

 

Съществен принос за облика на факултета има лабораторията по "Трибология" (включена в структурата на кат. "Материалознание и технология на материалите" при МТФ на ТУ-София) с ръководител доц. д-р инж. Мара Кандева-Иванова. Лабораторията развива изключително активна дейност, като се очаква скоро да получи факултетен статут.