За проекта

Проектът “ВИртуално и експериментално ВАлидиране на акустичните емисии на подвижен ж.п. състав за ЕКОлогичен транспорт – ВиВаЕко” е одобрен и класиран за финансиране от Фонд “Научни Изследвания” към Министерство на образованието и науката. Договорът ДН 17/15 по проекта стартира през декември 2017 г.