За проекта

Проектът “Изследване и развитие на методи и средства за бързо дигитално изграждане ибързо материализиране на персонализирани ИМпланти чрез хибридни ТЕХнологии – ИмТех” е одобрен и класиран за финансиране от Фонд “Научни Изследвания” към Министерство на образованието и науката. Договорът ДН 17/23 по проекта стартира през декември 2017 г.