МТФ Прием 2011

Машинно-технологичен факултет - структура

 

В структурата на МТФ са включени три катедри - „Материалознание и технология на материалите”, „Технология на машиностроенето и металорежещи машини” и „Теория на механизмите и машините”, три научно изследователски лаборатории - "Симулационно моделиране в индустрията", "Екологични технологии и управление" и "CAD, CAM, CAE в индустрията", както и звено "Учебна практика".

 

Администрирането на учебния процес се извършва от Деканата, а обслужването на студентите - от Студентска канцелария.